top of page

Privacy beleid 

Cookieverklaring

 

SDK Diesel Support BV, gevestigd aan Hulsenboschstraat 3-1, 4251 LR Werkendam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

 

https://www.sdkdieselsupport.nl

Hulsenboschstraat 3-1

4251 LR Werkendam Nederland

+31 183745694

De Functionaris Gegevensbescherming van SDK Diesel Support BV Hij/zij is te bereiken via info@sdkdieselsupport.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SDK Diesel Support BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sdkdieselsupport.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

SDK Diesel Support BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Dit is een paragraaf. SDK Diesel Support BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SDK Diesel Support BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

SDK Diesel Support BV bewaard uw (onderstaande) gegevens zolang u klant bent bij SDK Diesel Support B.V

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Delen van persoonsgegevens met derden

SDK Diesel Support BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SDK Diesel Support BV gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SDK Diesel Support BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/ Via onze website worden er cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst.

 

Wij gebruiken deze dienst om rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over hoe Google omgaat met uw gegevens is hier te vinden: Google Policies.

 

Hieronder een overzicht:

Naam: _ga Functie: Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics.

We gebruiken Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort).

 

Voor meer informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google Analytics Bewaartermijn: 24 maanden Naam: _gat Functie: Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort).

 

Voor meer informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google Analytics Bewaartermijn: 1 minuut Naam: _gid Functie: Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort).

 

Voor meer informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google Analytics Bewaartermijn: 1 dag Naam: PHPSESSID Functie: Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID. We plaatsen en gebruiken deze cookie enkel bij bezoekers die een quiz spelen op onze website. PHP is een programmeertaal die gebruikt wordt bij de communicatie tussen jouw browser en de webserver waar deze website op gepubliceerd is. Zonder deze communicatie kan je de website niet lezen. Bewaartermijn: Deze cookie wordt verwijderd bij het afsluiten van de browser. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Analytics cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming. Het is mogelijk om de Google Analytics cookies te blokkeren door de instructies op deze pagina te volgen: Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SDK Diesel Support BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sdkdieselsupport.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

 

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SDK Diesel Support BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SDK Diesel Support BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sdkdieselsupport.nl

bottom of page